Kolejna witryna oparta na WordPressie
Header

Productfiche Apollo_09.pdfSystemy do okien, drzwi i witryn ze szkleniem stałym

 • Triton Hi jest systemem do produkcji drzwi, okien i witryn, skł’adającym się z profili trzykomorowych, wykonanych z wysokiej jakości aluminium charakteryzującym się najwyższą izolacją cieplną i wzmocnioną stabilnością.
 • Triton Hi to system spe’łniający obecnie obowiązujące, wysokie wymagania termiczne w budownictwie. Dzięki rewolucyjnej Spidertechnology® z wykorzystaniem przek’ładek termicznych z tworzywa ABS, gwarantuje wyniki Uw poniżej 1,0W/m²K. Spidertechnology® jest innowacyjnym, opatentowanym rozwiązaniem stworzonym przez Blyweert Aluminium. Profil w tym systemie skł’ada się z sieci komór izolacyjnych, które blokując ruch powietrza, tworzą naturalne, oddzielone od siebie komory powietrzne.
 • Spidertechnology® pozwala na dostosowanie poziomu izolacyjności do konkretnych wymagań producenta, bez konieczności wprowadzania skomplikowanych zmian systemowych. Aby dodatkowo polepszyć wyniki izolacyjne, oprócz przekł’adek wykonanych w Spidertechnology® istnieje możliwość opcjonalnego zastosowania uszczelnienia wielokomorowego wykonanego z EPDM za uszczelką centralną. Wkł’ad ten można przycinać pod w’łaściwym kątem bez zastosowania drogich narożników. Ponadto, pomiędzy profilem a szkleniem i wokół ’ramy można dodatkowo zastosować taśmy izolacyjne z pianki PE, ograniczając w ten sposób straty cieplne wokół ’szklenia. Jako przekł’adek termicznych można użyć także elementów tradycyjnych z poliamidu wzmocnionego wł’óknem szklanym.
 • Triton umożliwia zastosowanie okuć z Eurorowkiem zarówno do aluminium jak i do PCV.
 • Triton jest kompatybilny z innymi systemami (Apollo Cold, Apollo, Hercules) tzn. niektóre profile i akcesoria są wspólne dla wszystkich systemów, co niezwykle upraszcza pracę producentów stolarki okienno-drzwiowej, uł’atwia organizację magazynu i pozwala na znaczne oszczędności
 • Triton Hi został ’opatentowany przez Blyweert Aluminium Sp. z o.o., a jego produkcja zostanie uruchomiona przy pomocy dotacji z Unii Europejskiej w ramach dział’ania 4.4 – Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Dwa rewelacyjne rozwiązania dla budownictwa energooszczędnego:

Oszczędź prawie podwójnie
w porównaniu do rozwiązania standardowego**

Productfiche Apollo_09.pdf

OPTYMALNA IZOLACYJNOŚĆ

 • Dla budownictwa energooszczędnego.
 • Spidertechnolgy®
 • Podwójna szyba zespolona
  • Ug = 1,0W/m²K
  • o Ramka dystansowa z tworzywa sztucznego ψ = 0,05
 • Wartość izolacyjna okna*
  • Uw = 1,3W/m²K

Niewiele drożej od rozwiązania standardowego**
Oszczędność energii: 60%***

Oszczędź podwójnie
w porównaniu do rozwiązania standardowego**
Productfiche Apollo_09.pdf

OPTYMALNA IZOLACYJNOŚĆ+

 • Dla budynków o najwyższym wymaganym stopniu energooszczędności.
 • Spidertechnolgy®
 • Potrójna szyba zespolona
  • Ug = 0,6W/m²K
  • o Ramka dystansowa z tworzywa sztucznego ψ = 0,034
 • Wartość izolacyjna okna*
  • Uw = 1,0W/m²K
 • Przy odpowiednim montażu w nowo budowanych obiektach okna można stosować w budownictwie pasywnym.

Oszczędność energii: 70%***

* Obliczona wartość dla jednoskrzydł’owego okna R/U 1230x1480mm
** Rozwiązanie standardowe – profile aluminiowe ze standardową przek’ładką termiczną (Uf = 2,8W/m²K) z podwójną szybą zespoloną Ug = 1,18 W/m²K z ramką ψ = 0,11
*** W porównaniu do okien z szybami zespolonymi starego typu 3,0 z lat ’70-ych.